Bài 1, bài 2 Tiết 4 trang 5 sgk Toán 3


Bài 1, bài 2: Đặt tính rồi tính

Bài 1: Đặt tính rồi tính

 

 Bài 2. Đặt tính rồi tính

 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan