Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Bài 1, bài 2: Đặt tính rồi tính

Bài 1: Đặt tính rồi tính

 

 Bài 2. Đặt tính rồi tính

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 235 + 417               b) 333 + 47

    256 + 70                    60 + 360.

Giải:

Bài 4. Tính độ dài đường gấp khúc ABC.

Giải:

Độ dài đường gấp khúc ABC  là:

126 + 137 = 263 ( cm).

Bài 5. Số

500 đồng = 200 đồng  + .... đồng

500 đồng = 400 đồng +  ..... đồng

500 đồng = .. đồng  + 500 đồng.

Giải:

500 đồng = 200 đồng  + 300 đồng

500 đồng = 400 đồng +  100 đồng

500 đồng = 0 đồng  + 500 đồng.


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan