Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 sgk Toán 3

Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

Viết vào ô trống theo mẫu :

Bài 1. Viết vào ô trống  theo mẫu :

Số lớn

12

18

32

35

70

Số bé

3

6

4

7

7

Số lớn gấp mấy lần số bé

4

 

 

 

 

Số bé bằng một phần mấy số lớn

\(\frac{1}{4}\)

 

 

 

 

 Giải :

Số lớn

12

18

32

35

70

Số bé

3

6

4

7

7

Số lớn gấp mấy lần số bé

4

3

8

5

10

Số bé bằng một phần mấy số lớn

\(\frac{1}{4}\)

 \(\frac{1}{3}\)

\(\frac{1}{8}\) 

 \(\frac{1}{5}\)

\(\frac{1}{10}\) 

 Bài 2. Có \(7\) con trâu, số bò nhiều hơn số trâu là \(28\) con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò ?

Giải :

Số con bò là :

\(7 + 28 = 35\) (con)

Số con bò gấp số con trâu số lần là :

\(35 : 7 = 5\) (lần)

Vậy số trâu bằng  \(\frac{1}{5}\)  số bò.

Bài 3. Đàn vịt có \(48\) con, trong đó có \(\frac{1}{8}\) số vịt đang bơi ở dưới ao. Hỏi trên bờ có bao nhiêu con vịt ?

Giải :

Số con vịt đang bơi dưới ao là :

\(48 : 8 = 6\) (con)

Số con vịt ở trên bờ là :

\(48 -  6 = 42\) (con).

Bài 4.  Xếp 4 hình tam giác thành hình sau (xem hình vẽ)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan