Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm


Tính chất này thể hiện trong mọi yếu tố thành phần của cảnh quan tự nhiên nước ta...

Tính chất này thể hiện trong mọi yếu tố thành phần của cảnh quan tự nhiên nước ta, từ khi hậu - thủy văn đến thổ nhưỡng - sinh vật và cả địa hình, nhưng tập trung nhất là môi trường khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều.
Bên cạnh tính chất nền tảng là nóng ẩm, tự nhiên Việt Nam có nơi, có mùa lại bị khó hạn, lạnh giá với những mức độ khác nhau.

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu