Việc dựng bia Tiến sĩ có tác dụng gì ?


2 tác dụng của bia tiến sĩ.

2 tác dụng của bia tiến sĩ: 
-  Khuyến khích nhân dân học tập và đỗ đạt làm quan. 
-  Răn đe quan lại phải có trách nhiệm chăm lo cho đời sống nhân dân ,xứng đáng với bảng Vàng

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu