Việc dựng bia Tiến sĩ có tác dụng gì ?

Bình chọn:
4.2 trên 22 phiếu

2 tác dụng của bia tiến sĩ.

2 tác dụng của bia tiến sĩ: 
-  Khuyến khích nhân dân học tập và đỗ đạt làm quan. 
-  Răn đe quan lại phải có trách nhiệm chăm lo cho đời sống nhân dân ,xứng đáng với bảng Vàng

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan