Việc dựng bia Tiến sĩ có tác dụng gì ?


2 tác dụng của bia tiến sĩ.

2 tác dụng của bia tiến sĩ: 
-  Khuyến khích nhân dân học tập và đỗ đạt làm quan. 
-  Răn đe quan lại phải có trách nhiệm chăm lo cho đời sống nhân dân ,xứng đáng với bảng Vàng

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu