Tiết 8 luyện tập:ôn tập học cuối kì I


B. Dựa theo nội dung bài đọc, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây: 1. Đoạn văn trên tả cảnh vùng nào ? Trả lời : a) Vùng núi

B. Dựa theo nội dung bài đọc, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây :
1. Đoạn văn trên tả cảnh vùng nào ?
Trả lời : a) Vùng núi
2. Mục đích chính của đoạn văn trên là tả cái gì ?
Trả lời : b) Tả con đường
3. Vật gì nằm ngang vào bản :
Trả lời: Một con suối
4. Đoạn văn trên có mấy hình ảnh so sánh ?
Trả lời : b) Hai hình ảnh
5. Trong ba câu a, b, c câu nào không có hình ảnh so sánh ?
Trả lời : Câu b không có hình ảnh so sánh.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay