Ôn tập cuối học kì I - Tiết 5 trang 150 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết 1 lá đơn xin thư viện trường cấp thẻ khác.

Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Câu 2. Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết 1 lá đơn xin thư viện trường cấp thẻ khác.
                                         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10-12-20...

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi Thư viện Trường Tiểu học P.4 Quận 5

Em là Nguyễn Bích Thủy, học sinh lớp 3B
Em đã làm mất thẻ thư viện nên em làm đơn này xin Thư viện nhà trường cấp lại thẻ năm học 20... — 20... cho em để có thể tiếp tục mượn sách đọc.
                                                      Em xin trân trọng cảm ơn.
                                                                 Người làm đơn

                                                              Nguyễn Bích Thủy

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan