Theo em, những công cụ nào góp phần tạo nên bước biến chuyển trong xã hội ?


Những công cụ góp phần tạo nên bước biến chuyển trong xã hội : Lưỡi cuốc.

Những công cụ góp phần tạo nên bước biến chuyển trong xã hội : Lưỡi cuốc, lưỡi cày, lưỡi liềm, lưỡi rìu... bằng đồng.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu