Soạn bài Chuyện quả bầu


Câu hỏi 1. Con Dúi mách hai vợ chồng ngựời đi rừng điều gì?Câu hỏi 2: Hai vợ chồng làm cách nào đế thoát nạn?Câu hỏi 3: Có chuvện gì lạ xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt?Câu hỏi 4: Hãy kể thêm tên một số dân tộc trên đất nước ta.

Câu hỏi 1. Con Dúi mách hai vợ chồng ngựời đi rừng điều gì?

-       Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 1, tìm điều bí mật mà Dúi nói cho hai vợ chồng người đi rừng biết. Đó là câu trả lời cho câu hỏi.

-     Gợi ý: “Dúi báo.......... khuyên họ.............. ”

Câu hỏi 2: Hai vợ chồng làm cách nào đế thoát nạn?

-       Hướng dẫn: Đọc kĩ đoạn 2, em sẽ tìm được nội dung cho câu trả lời.

-     Gợi ý: Hai vợ chồng làm................ Nhờ sống........ thoát nạn”.

Câu hỏi 3: Có chuvện gì lạ xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt?

-       Hướng dẫn: Đọc thầm đoạn 3, em sẽ tìm thấy nội dung câu trả lời.

-       Gợi ý: “ít lâu sau.............. Bầu”. Một thời gian sau “từ trong quả bầu............... bé nhỏ nhảy ra”.

Câu hỏi 4: Hãy kể thêm tên một số dân tộc trên đất nước ta.

-    Hướng dẫn: Ngoài những dân tộc nêu trong bài, em biết những dân tộc nào thì nêu tiếp.

Ví dụ: Dân tộc Vân Kiều, dân tộc Rục...

Câu hỏi 5: Hãy đặt tên khác cho truyện.

-        Hướng dẫn: Dựa vào nội dung câu chuyện, em suy nghĩ tự mình đặt tên cho câu chuyện, sao cho tên truyện phù hợp với nội dung là được.

Ví dụ: Tên truyện có thế là “Sinh ra từ một mẹ” hoặc ‘Tổ tiên của chúng ta”

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2009er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2009.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2009.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2009.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan