Quan sát hình 2, hãy kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta.

Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Tên một số loại khoáng sản ở nước ta như..

 Quan sát hình 2, hãy kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta.

GỢI Ý LÀM BÀI

Tên một số loại khoáng sản ở nước ta như: than, dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, đồng, thiếc, a-pa-tit, bô-xit…

Các bài liên quan