Tại sao nghề muối phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ? (trang 140 sgk).


+ Nghề muối phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ do:

+ Nghề muối phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ do:

- Nước biển của vùng biển Nam Trung Bộ có độ muối cao.

- Lượng mưa trung bình hàng năm ít, nắng nhiều (khu vực cực nam của vùng trong năm có khỏang 300 ngày không mưa).

- Địa hình ven biển có nhiều nơi thuận lợi cho việc sản xuất muối.

- Nhân dân có truyền thống và nhiều kinh nghiệm sản xuất muối.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu