Nêu mối quan hệ giữa nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý


Mối quan hộ giữa nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp.

Mối quan hộ giữa nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp.
Có thể dựa vào sơ đồ sau để lí giải:

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu