Lý thuyết nhiệt kế - nhiệt giai


- Để đo nhiệt đo, người ta dùng nhiệt kế

1. Nhiệt kế

- Để đo nhiệt đo, người ta dùng nhiệt kế

- Nhiệt kê thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng giãn nở vì nhiệt của các chất

- Có nhiều lọi nhiệt kế khác nhau như: Nhiệt kế rượu, nhiệt kế thuỷ ngân, nhiệt kế y tế.

2. Thang nhiệt độ: Trong thanh nhiệt đô Xen-xi-út, nhiệt độ của nước đá đang tan là 00C, của hơi nước đang sôi là 1000C. Trong thang nhiệt độ Fa-ren-hai, nhiệt độ của nước đá đang tan là 320F, của hơi nwóc đang sôi là 2120F

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu