Lý thuyết độ to của âm


Biên độ dao động càng lớn, âm càng to.

Biên độ dao động càng lớn, âm càng to.

Độ to của âm được đo bằng đơn vị đêxiben (dB)

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu