Lý thuyết độ to của âm


Biên độ dao động càng lớn, âm càng to.

Biên độ dao động càng lớn, âm càng to.

Độ to của âm được đo bằng đơn vị đêxiben (dB)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu