Lý thuyết cấp số cộng


1. Định nghĩa

1. Định nghĩa

Un là cấp số cộng <=> un+1 = un + d với n ε  N, d là hằng số.

Công sai d =  un+1 - un 

2. Số hạng tổng quát

un = u1 + (n – 1)d, (n ≥ 2).

d = .

3. Tính chất

 với k ≥ 2 hay uk-1 + uk+1 = 2uk  

4. Tổng n số hạng đầu

Sn, với n ε  N*

 

 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu