Bài 2 trang 97 sgk toán 11


Bài 2. Tìm số hạng đầu và công sai của các cấp số cộng sau, biết:

Bài 2. Tìm số hạng đầu và công sai của các cấp số cộng sau, biết:

a) ,                        b) .

Hướng dẫn giải:

Sử dụng công thức un  = u1 + (n – 1)d .

a) Từ hệ thức đã cho ta có:

             hay 

.Giải hệ này tìm u1 và d. Đáp số u1 = 16, d = -3.

b) Từ hệ đã cho ta có:

  hay 

Giải hệ này để tìm u1 và d. Đáp số u1 = 3 và d = 2 hoặc u1 = -17 và d = 2

 

 u1 = 3 và d = 2 hoặc u1 = -17 và d = 2.

 

                                 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu