Bài 1 trang 97 sgk toán 11


Bài 1. Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng? Tính số hạng đầu và công sai của nó:

Bài 1. Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng? Tính số hạng đầu và công sai của nó:

a) un = 5 - 2n;                         b) un =  - 1;

c) un = 3n            ;                         d) un = 

 Hướng dẫn giải:
a) Với mọi n ε  N, un+1 - un = -2 
Vậy dãy số là cấp số cộng của u1 = 3 và công sai d = -2.
b) Với mọi n ε  N*  , un+1 - un =  - 1 - ( - 1) = .
Vậy dãy số là cấp số cộng với u1 = - và d = .
c) Ta có un+1 - un = 2.3n , đó không là hằng số (phụ thuộc n), vậy dãy số k phải là cấp số cộng.
d) Với mọi n ε  N*  , un+1 - un =  
 
Vậy dãy số là cấp số cộng có u1 = 2, d = .
 
 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu