Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 11:50:19

Hiện tại hoàn thành dùng với just chỉ những hành động hoàn tất trước đó


Just được đặt ở giữa trợ động từ và động từ chính. Sự kết hợp này được dùng chủ yếu trong xác định, mặc dù vẫn có thể dùng ở nghi vấn.

He has just gone out = He went out a few minutes ago.

(Anh ta vừa đi ra ngoài.)

Đây là cách dùng đặc biệt của thì này. Just phải được đặt ở giữa trợ động từ và động từ chính. Sự kết hợp này được dùng chủ yếu trong xác định, mặc dù vẫn có thể dùng ở nghi vấn.

Has he just gone out ?

(Phải anh ta vừa đi ra ngoài không ?)

Thường thì nó không được dùng ở phủ định.

loigiaihay.com