Hãy kể tên và chỉ trên lược đồ các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á.

Bình chọn:
4.1 trên 13 phiếu

Học sinh tự làm.

Hãy kể tên  các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á.

ÂU LẠC 
CHAM-PA 
PHÙ NAM 
KA-LIN-GA 
MA-LAY-U 

KÊ-ĐA 
PÊ - GU 
HA-RY-PUN-GIAY-A 

TU-MA-SIC 

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan