Hãy kể tên và chỉ trên lược đồ các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á.


Học sinh tự làm.

Hãy kể tên  các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á.

ÂU LẠC 
CHAM-PA 
PHÙ NAM 
KA-LIN-GA 
MA-LAY-U 

KÊ-ĐA 
PÊ - GU 
HA-RY-PUN-GIAY-A 

TU-MA-SIC 

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu