Giá trị của tài nguyên sinh vật


Sinh vật nước ta là một nguồn tài nguyên to lớn, có khả năng phục hồi ...

Sinh vật nước ta là một nguồn tài nguyên to lớn, có khả năng phục hồi và phát triển, có giá trị về nhiều mặt đối với đời sống chúng ta. Từ đôi đũa tre xinh xắn đến hàng cột lim vững chắc bền ngang sắt thép nơi đình làng cổ kính, đều là sản phẩm của rừng. Bảng thống kê sau đây cho ta thấy phần nào những giá trị to lớn đó của thực vật nước ta.
Bảng 38.1. Một số tài nguyên thực vật Việt Nam

Giá trị kinh tế của các loài động vật cũng rất lớn. Động vật cho ta nhiều sản phẩm để làm thức ăn, làm thuốc và làm đẹp cho con người.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu