Em có nhận xét gì về tình hình chính trị, xã hội nước ta ở các thế kỉ XIV


Các cuộc chiến tranh phong kiến kéo dài, đất nước bị chia cắt để rút ra nhận xét.

Em có nhận xét gì về tình hình chính trị, xã hội nước ta ở các thế kỉ XIV. Để trả lời câu hỏi này, học sinh cần xem xét từ các sự kiện lịch sử đã diễn ra thời bấy giờ ; nội bộ giai cấp phong kiến thống trị sa doạ, mâu thuẫn nội bộ, mâu thuẫn giữa nhân dân và nhà nước sâu sắc, phong trào nông dân khởi nghĩa bùng nổ ; các cuộc chiến tranh phong kiến kéo dài, đất nước bị chia cắt để rút ra nhận xét.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan