Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đã đem lại kết quả như thế nào?

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đã đem lại kết quả như thế nào?

Kết quả của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng:

- Đã giành lại được quyền làm chủ đất nước, sắp đặt việc cai trị.

- Tuy cuộc khởi nghĩa chỉ giành thắng lợi một thời gian ngắn nhưng đã thể hiện lòng yêu nước, ý chí quật cường của các tầng lớp nhân dân kiên quyết đứng dậy giành chủ quyền dân tộc, lật đổ ách thống trị tàn bạo của nhà Đường.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan