Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Bình chọn:
4.8 trên 86 phiếu