Chính tả bài ông ngoại


1. Nghe - viết: ÔNG NGOẠI (trích)2. Tìm 3 tiếng có vần oay. 3. Tìm các từ : a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau :

1. Nghe - viết: ÔNG NGOẠI (trích)

2. Tìm 3 tiếng có vần oay :

Đó là các tiếng : loay hoay, xoáy (nước), ngọ ngoậy

3. Tìm các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau :
- Làm cho ai việc gì đó -» giúp đỡ
- Trái nghĩa với hiền lành -» dữ
- Trái nghĩa với vào -» ra

b) Chứa tiếng có vần ân hoặc âng, có nghĩa như sau :

- Khoảng đất trống trước hoặc sau nhà.
- Dùng tay đưa một vật lên -» nâng
- Cùng nghĩa với chăm chỉ, chịu khó -» cần cù

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay