Chính tả bài Chiều trên sông Hương trang 96 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

1. Nghe - Viết: CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG - Bài chính tả có mấy câu ? Bài chính tả có ba câu.

Câu 1. Nghe - Viết: CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG

- Bài chính tả có mấy câu ?

Trả lời:

 Bài chính tả có ba câu.
- Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao ? Chữ Chiều ở I đầu đề phải viết hoa. Các chữ Cuối, Phía, Đâu phải viết hoa vì chúng đứng ở đầu câu. Chữ Hương, cồn Hến, Huế (và cả tên tác giả - nếu có viết) đều phải viết hoa vì đó là những tên riêng.

Câu 2. Điền vào chỗ trống oc hay ooc ?

Trả lời:

Con sóc, mặc quần soóc, cần cẩu móc hàng, kéo xe Tơ-moóc.
Ghi chú:
- quần soóc là quần ngắn.
- rơ-moóc là thùng xe chở hàng, muốn di chuyển phải nhờ một chiếc xe cơ động cơ kéo đi. 

Câu 3. Viết lời giải các câu đố sau :

a) Để nguyên - giúp bác nhà nông

    Thêm huyền - ấm miệng cụ ông cụ bà
    Thêm sắc - từ lúa sinh ra
Đố bạn đoán đọc đó là chữ chi ?
• Lời giải: Đó là các chữ: trâu - trầu - trấu

b)Quen gọi là hạt
Chẳng nở thành cây
Nhà cao nhà đẹp
Dùng tôi để xây
• Lời giải: Đó là hạt cát

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan