Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 64 Địa lí 10-


Hãy lấy một vài ví dụ về ảnh hưởng của đá mẹ đến đặc điểm của đất mà em biết.

Hãy lấy một vài ví dụ về ảnh hưởng của đá mẹ đến đặc điểm của đất mà em biết.
Trả lời
- Những loại đất hình thành trên đá mẹ là granit thường có màu xám, chua và nhiều cát.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu