Câu hỏi 1 - Mục 3 - Tiết học 43 - Trang 150 SGK Địa lí 8


Tìm trên hình 43.1 (SGK trang 149) những đỉnh núi cao trên 2000m...

Tìm trên hình 43.1 (SGK trang 149) những đỉnh núi cao trên 2000m (Ngọc Linh 2598 m, Vọng Phu 205l m, Chư Yang Sin 2405 m) và các cao nguyên (Kon Turn, Plây Kd. Đắk Lắk, Lâm Viên. Mợ Nông, Di Linh).
Hướng dẫn.
Dựa vào kí hiệu và kênh chữ trên lược đồ để xác định.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu