Câu 3. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9


Em hiểu www là gì?

Em hiểu www là gì?

Trả lời:

WWW - World Wide Web là hệ thống các webside trên Internet, là một mạng lưới thông tin đa dạng, khổng lồ toàn cầu.

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu