Câu 2 - Trang 6 - SGK Địa lí 8


Hãy nêu các đặc điểm của địa hình châu Á.

Hãy nêu các đặc điểm của địa hình châu Á.

Hướng dẫn trả lời.

- Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên đồ sộ và nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới.

- Các dãy núi chạy theo hai hướng chính là đông – tây và gần đông – tây, bắc – nam và gần bắc – nam làm cho địa hình bị chia cắt rất phức tạp.

- Các dãy núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm. Trên các núi cao có băng hà phủ quanh năm.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước