Câu 1 trang 102 SGK Tin học lớp 6


Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đổ hoạ vào văn bản.

Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ hoạ vào văn bản.

Lời giải:

Các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ hoạ vào văn bản, đó là:

1. Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn hình ảnh.

2. Chọn lệnh Insert -> Picrure -> From File

Chọn tệp đồ hoạ cần thiết và nháy Insert.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu