Các truyện Trầu, cau và Bánh chưng, bánh giầy cho ta biết người thời Văn Lang đã có những tục gì ?


Các truyện Trầu Cau, bánh chưng, bánh giầy cho ta biết người thời Văn Lang đã có.

Các truyện Trầu Cau, bánh chưng, bánh giầy cho ta biết người thời Văn Lang đã có :
- Tình nghĩa anh em, xóm làng.
- Lòng biết ơn tổ tiên.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu