Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm miền trung


Các trung tâm kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ đều là những thành phố biển...

Các trung tâm kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ đều là những thành phố biển với các hoạt động xuất nhập khẩu, du lịch nhộn nhịp. 

                                           Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

    Thừa Thiên - Huế, thành phố Đà Nẵng,

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Diện tích : 27,9 nghìn km2

Dân số: 6,0 triệu người (năm 2002)

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đã tác động mạnh tới sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Đường Hồ Chí Minh, hầm đường bộ qua đèo Hải Vân,... sẽ thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế liên vùng.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu