Bản chất của nền dân chủ cổ đại là gì ?

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Bản chất của nền dân chủ cổ đại phương Tây là chế độ dân chủ chủ nô.

- Bản chất của nền dân chủ cổ đại phương Tây là chế độ dân chủ chủ nô.

- Chế độ dân chủ chủ nô chủ yếu đưa lại quyền lợi cho tầng lớp quý tộc chủ nô, một bộ phận nhỏ trong xã hội, trong khi đó kiều dân không có quyền công dân, và đặc biệt là hàng trăm nghìn nô lệ không hề có quyền làm người, bị áp bức, bóc lột và coi như là những "công cụ biết nói".

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan