Bài C2 trang 72 sgk vật lí 7


Đọc và ghi số chỉ của ampe kế,

C2. Đọc và ghi số chỉ của ampe kế, của vôn kế khi ngắt và khi đóng công tắc vào bảng 1.

 

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự làm và ghi kết quả thực tế vào bảng.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu