Bài C2 trang 157 sgk vật lí 9.


So sánh thế năng ban đầu

C2. So sánh thế năng ban đầu mà ta cung cấp cho viên bi ở vị trí A và thế năng mà bi có ở điểm B.

Hướng dẫn:

Thế năng của viên bi ở vị trí A lớn hơn thế năng mà viên bi có ở điểm B.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu