Bài C2 trang 157 sgk vật lí 9.

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

So sánh thế năng ban đầu

C2. So sánh thế năng ban đầu mà ta cung cấp cho viên bi ở vị trí A và thế năng mà bi có ở điểm B.

Hướng dẫn:

Thế năng của viên bi ở vị trí A lớn hơn thế năng mà viên bi có ở điểm B.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan