Bài C2 trang 138 sgk vật lý 9

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Hãy thử giải thích kết quả trên.

C2. Hãy thử giải thích kết quả trên.

Bài giải:

Giải thích các kết quả trên.

a) Đối với chùm ánh sáng trắng có thể có hai giả thuyết:

- Chùm sáng trắng dễ bị nhuộm màu bởi các tấm lọc màu.

- Trong chùm sáng trắng có ánh sáng đỏ. Tấm lọc màu đỏ cho ánh sáng đỏ đi qua.

b) Tấm lọc màu đỏ không hấp thụ ánh sáng đỏ, nên chùm sáng màu đỏ đi qua nó.

c) Tấm lọc màu xanh hấp thụ mạnh các ánh sáng màu không phải là màu xanh, nên ánh sáng đỏ khó đi qua tấm lọc màu xanh và ta thấy tối.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan