Bài C1 trang 22 sgk vật lý 7


Ảnh của cây nến quan sát được trong gương

C1. Ảnh của cây nến quan sát được trong gương cầu lõm ở thí nghiệm trên là ảnh gì ? So với cây nến thì ảnh của nó lớn hơn hay nhỏ hơn ?

Bài giải:

Ảnh của cây nến là ảnh ảo, lớn hơn cây nến.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu