Bài 7 trang 101 sgk toán 9 - tập 1


Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng:

Bài 7. Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng:

Hướng dẫn giải:

Nối (1) với (4); (2) với (6); (3) với (5).

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu