Bài 4 trang 100 sgk toán 9 - tập 1


Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí của mỗi điểm A(-1;-1), B(-1;-2),

Bài 4. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí của mỗi điểm A(-1;-1), B(-1;-2), đối với đường tròn tâm O bán kính 2.

Hướng dẫn giải:

Khoảng cách d từ gốc tọa độ đến điểm (x;y) được tính theo công thức 

 Ta có  nằm trong đường tròn (O;2).

 nằm ngoài đường tròn (O;2).

 nằm trên đường tròn (O;2).

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu