Bài 4 trang 100 sgk Toán 9 - tập 1


Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí của mỗi điểm A(-1;-1), B(-1;-2),

Bài 4. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí của mỗi điểm A(-1;-1), B(-1;-2),\(C(\sqrt{2};\sqrt{2})\) đối với đường tròn tâm O bán kính 2.

Hướng dẫn giải:

Khoảng cách d từ gốc tọa độ đến điểm (x;y) được tính theo công thức \(d=\sqrt{x^{2}+y^{2}}\)

 Ta có \(OA=\sqrt{2}< 2\Rightarrow A\) nằm trong đường tròn (O;2).

\(OB=\sqrt{5}> 2\Rightarrow B\) nằm ngoài đường tròn (O;2).

\(OC=2\Rightarrow C\) nằm trên đường tròn (O;2).

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu