Bài 61 trang 126 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 81 phiếu

Bài 61 cho hai tia đối nhau Ox, Ox’. Trên tia Ox vẽ điẻm A sao cho OA=2 cm. trên tia Ox’ vẽ điểm B sao cho OB= 2cm . Hỏi O có là trung điểm của đoạn AB không ? vì sao?

Bài 61 Cho hai tia đối nhau Ox, Ox’. Trên tia Ox vẽ điểm A sao cho OA=2 cm. trên tia Ox’ vẽ điểm B sao cho OB= 2cm . Hỏi O có là trung điểm của đoạn AB không ? vì sao?

Giải:

\(A\in Ox,\,\, B\in Ox'\) mà Ox, Ox' đối nhau nên hai tia OA,OB đối nhau do đó O nằm giữa A và B.

Lại có \(OA=OB=2cm\) nên O là trung điểm của AB.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan