Bài 5 trang 63 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Để bóng đèn loại

Để bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, người ta mắc nối tiếp với nó một điện trở phụ R. Tìm điện trở phụ đó.

Giải

Ta có mạch điện như hình vẽ

Đèn Đ (120V, 60W) sáng bình thường nên:

UMB= 120V và \(I = {P \over U} = {{60} \over {120}} = 0,5\left( A \right)\)

\( = > {\rm{ }}{U_{AM}} = {\rm{ }}{U_{AB}} - {\rm{ }}{U_{MB}}{\rm{ }} = {\rm{ }}220{\rm{ }} - {\rm{ }}120{\rm{ }} = {\rm{ }}100V{\rm{ }}\)

Vậy  \(R = {{{U_{AM}}} \over I} = {{100} \over {0,5}} = 200\left( \Omega \right)\)

 Loigiaihay.com


Các bài liên quan