Bài 40 + 41 trang116 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 40 Đo độ dài hộp của một số dụng cụ học tập(bút chì, thước kẻ, hộp bút,…) Bài 41. Đo kích thước của nền nhà lớp học( hoặc bảng hoặc bàn giáo viên,…) rồi điền vào chỗ trống:

Bài 40 Đo độ dài hộp của một số dụng cụ học tập(bút chì, thước kẻ, hộp bút,…)

Bài 41. Đo kích thước của nền nhà lớp học( hoặc bảng hoặc bàn giáo viên,…) rồi  điền vào chỗ trống:

Chiều dài: ………

Chiều rộng: ………

Hướng dẫn:

Bài 40 Em tự đo theo yêu cầu bài toán

Bài 41 Em tự dùng thước đo để đo kich thước của bàn giáo viên và ghi lại kết quả đo

Bài viết liên quan