Bài 4 trang 55 sgk địa lí 9


Việc phát triển các dịch vụ điện thoại và Inte et tác động như thế nào đến đời sống kinh tế - xã hội nước ta ?

4. Việc phát triển các dịch vụ điện thoại và Internet tác động như thế nào đến đời sống kinh tế - xã hội nước ta ?

Trả lời.

-Phục vụ vận chuyển thư từ, bưu phẩm, thông tin liên lạc… cho nhân dân và các tổ chức.

- Làm cho con người gần nhau hơn, giúp con người nâng cao nhận thức về nhiều mặt.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu