Bài 4 trang 55 sgk địa lí 9

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Việc phát triển các dịch vụ điện thoại và Inte et tác động như thế nào đến đời sống kinh tế - xã hội nước ta ?

4. Việc phát triển các dịch vụ điện thoại và Internet tác động như thế nào đến đời sống kinh tế - xã hội nước ta ?

Trả lời.

-Phục vụ vận chuyển thư từ, bưu phẩm, thông tin liên lạc… cho nhân dân và các tổ chức.

- Làm cho con người gần nhau hơn, giúp con người nâng cao nhận thức về nhiều mặt.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan