Bài 4 trang 299 SGK Vật lí 10 nâng cao.

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Lấy 2,5 mol khí lí tưởng

Lấy 2,5 mol khí lí tưởng ở nhiệt độ 300 K. Nung nóng đẳng áp lượng khí này cho đến khi thể tích của nó bằng 1,5 lần thể tích lúc đầu. nhiệt lượng cung cấp cho khí trong quá trình này là 11,04 kJ. Tính công mà khí thực hiện và độ tăng nội năng.

Giải:

Áp định luật Gay Luy-xác, ta được:

\({{{V_1}} \over {{T_1}}} = {{{V_2}} \over {{T_2}}} \Rightarrow {T_2} = {{{V_2}} \over {{V_1}}}{T_1} = 1,5.300 = 450\) (k)

Áp dụng phương trình C – M

Cho trạng thái 1:\(p{V_1} = 2,5R{T_1}\)

Cho trạng thái 2:\(p{V_2} = 2,5R{T_2}\)

\( \Rightarrow p\left( {{V_2} - {V_1}} \right) = 2,5R\left( {{T_2} - {T_1}} \right)\)

Hay công của khí \({A'} = 2,5.8,31.(450 - 300) = 3,12\)(kJ)

Áp dụng nguyên lí I cho quá trình đẳng áp:

\(\Delta U = Q - {A'} = 11,04 - 3,12 = 7,92\) (kJ)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan