Bài 38 trang 95 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Bài 38 Hãy điền vào chỗ trống trong bảng sau:

Bài 38 Hãy điền vào chỗ trống trong bảng sau:

Biết  d// d’ thì suy ra: \(\widehat{A_{1}}\)=  \(\widehat{B_{3}}\) và b)... và c)...

a) 

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

a)…

b)…

c)…

Biết:(h.25b)

a) \(\widehat{A_{4}}\) = \(\widehat{B_{2}}\)

hoặc b)…

hoặc c)…

Thì suy ra d//d’

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng

mà a)

hoặc b)…

Hoặc c)…

thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

Giải:

 

Biết  d// d’ thì suy ra: \(\widehat{A_{1}}\)=  \(\widehat{B_{3}}\) và

b)\(\widehat{A_{1}}\)= \(\widehat{B_{4}}\)và

c)\(\widehat{A_{1}}\)+\(\widehat{B_{2}}\)=1800

a) 

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

a) Hai góc sole trong bằng nhau

b) Hai góc trong bù nhau.

c) Hai góc trong cùng phía bù nhau

Biết:(h.25b)

a) \(\widehat{A_{4}}\) = \(\widehat{B_{2}}\)

hoặc b) \(\widehat{A_{1}}\)= \(\widehat{B_{1}}\) 

hoặc c) \(\widehat{A_{1}}\) + \(\widehat{B_{2}}\)= 180

Thì suy ra d//d’

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng

mà a) Hai góc so le trong bằng nhau

hoặc b) Hai góc đồng vị bằng nhau

Hoặc c) Hai góc trong cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng đó song song với nhau

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan