Bài 3 trang 86 sgk Địa lí lớp 10


Lấy ví dụ cụ thể về sức ép dân số

Lấy ví dụ cụ thể về sức ép dân số ở địa phương đối với vấn đề phát triển kinh tế xã hội và tài nguyên môi trường.

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự giải

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan