Bài 3 trang 82 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau:

Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau: \(P{H_3},S{O_2}HN{O_3},{C_4}{H_{10}}.\)

Giải

Hay

Các bài liên quan