Bài 3 trang 8 sgk toán 5


Bài 3. Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

Bài 3. Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

 ;   ;   ;   ;   .

Bài giải:

Đó là các phân số:  ;   .

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan