Bài 3 trang 8 sgk toán 5

Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

Bài 3. Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

Bài 3. Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

\( \frac{3}{7}\) ;  \( \frac{4}{10}\) ;  \( \frac{100}{34}\) ;  \( \frac{17}{1000}\) ;  \( \frac{69}{2000}\) .

Bài giải:

Đó là các phân số: \( \frac{4}{10}\) ;  \( \frac{17}{1000}\) .

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan