Bài 3 trang 161 sgk Địa lí lớp 10


Môi trường địa lí có những chức năng chủ yếu nào? Tại sao chúng ta có biện pháp bảo vệ môi trường?

Môi trường địa lí có những chức năng chủ yếu nào? Tại sao chúng ta có biện pháp bảo vệ môi trường?

Hướng dẫn giải:

-Chức năng chủ yếu của môi trường địa lí + Là không gian sống của con người.+ Là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên.+ Là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra. -Chúng ta phải có biện pháp bảo vệ môi trường vì: Môi trường có vai trò rất quan trọng đối với xã hội loài người.

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu