Bài 28 trang 113 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 28 Vẽ đường xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.

Bài 28 Vẽ đường xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.

a) Viết tên hai tia đối gốc O

b) Trong ba điểm M,O,N  thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Giải:

a) hai tia đối nhau gốc O là tia Ox và Oy.      

b, Điểm M thuộc tia BM thì MA, MB đối  nhau  do đó điểm  M nằm giữa hai điểm A và B.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu